Olimp Media

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000307079

REGON 300859010

NIP 7792336764

ul. Otwarta 13, 60-008 Poznań

biuro@olimpmedia.pl